Knokken voor een schoner Europa

Europa staat voor een gigantische uitdaging. Of beter, uitdagingen. De komende jaren worden cruciaal. De tijd dringt. We moeten echt naar duurzame landbouw, schonere industrie en circulaire economie. Mijn ervaring van de afgelopen jaren leert me dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan. Dat we niet met een knip van onze vingers een beter klimaat toveren. Wel weet ik dat we het samen moeten doen. Samen met de industrie, samen met de Europese familie, samen met de inwoners van de Europese Unie.

In een wereld die groeit naar negen miljard mensen mag geen ruimte zijn voor bedrijven die niet duurzaam produceren. Duurzaamheid vraagt investeringen die geld, welzijn en welvaart zullen opleveren. Maar de transitie naar een duurzame economie vraagt om slagkracht. Daar is Europa voor nodig. Een schone, fossielvrije economie maakt ons ook onafhankelijk van Rusland en het Midden-Oosten. Het creëert nieuwe bedrijvigheid en banen.

De vervuiler moet betalen; ik zal me in het Europees Parlement ervoor inzetten dat ook de lucht- en scheepvaart voor de volle 100% bijdragen aan een schoon klimaat. Ik blijf knokken voor een duurzamer Europees landbouwbeleid, een schoner milieu en een duurzame financiële sector. Wat mij betreft speelt Europa een leidende rol in het omvormen van onze wereldeconomie van oud en vervuilend naar modern en toekomstbestendig. Zodat welvaart en welzijn ook voor onze kinderen en kleinkinderen gewaarborgd zijn.

Mijn standpunten

Overzicht standpunten

Raoul Boucke

Precies 25 jaar geleden kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Naar Europa. Ik voelde me welkom, maar moest ook hard werken. Mezelf ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd kon ik hier zijn wie ik was. Ik kon er studeren en de man van mijn leven ontmoeten. Zonder met de nek aangekeken te worden. Een leven in vrijheid. In Nederland. In de landen om ons heen. In Europa.

Die vrijheid staat onder druk. De onvoorspelbaarheid van Trump, de rücksichtsloze Poetin en Erdogan, de Hongaarse leider Orban die de vrijheden van mensen aantast. Tel daarbij op de onzekerheden van de Brexit en de immense opgaven die de klimaatverandering met zich meebrengt en je weet: een sterk solidair Europa is ons ticket naar de toekomst.

Europa is voor mij geen onbekende wereld. Ik bouwde bij de Europese Commissie aan de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid: het CO2 emissiehandelssysteem. Intussen ben ik al jaren onderhandelaar voor Nederland bij de Europese Unie. Op belangrijke onderwerpen als transport, energie en milieu. In 2016, tijdens het Nederlands EU Voorzitterschap, zat ik de Europese luchtvaartonderhandelingen voor. Ook was ik jarenlang voorzitter van de levendige D66-afdeling in Brussel.

Die ervaring komt goed van pas. Wij zullen meer dan ooit moeten knokken om onze open en vrije manier van leven overeind te houden én uit te bouwen. In Europa en in de wereld. Of het nu gaat om onze immateriële verworvenheden zoals vrouwenrechten en homorechten of om onze planeet. Ik wil strijden voor een sterk en een solidair Europa. Met de ervaring van een Europeaan en de frisheid van een nieuwe politicus. Met dezelfde instelling als 25 jaar geleden: de schouders eronder, niet zeuren. Aan de slag. Zodat ook generaties na mij hier op dit continent kunnen zijn wie ze willen zijn en kunnen worden wat ze willen.