https://www.youtube.com/watch?v=UGvNke3dXtU

Knokken voor een beter Europa

Precies 25 jaar geleden kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Naar Europa. Ik voelde me welkom, maar moest ook hard werken. Mezelf ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd kon ik hier zijn wie ik was. Ik kon er studeren en de man van mijn leven ontmoeten. Zonder met de nek aangekeken te worden. Een leven in vrijheid. In Nederland. In de landen om ons heen. In Europa.

Die vrijheid staat onder druk. De onvoorspelbaarheid van Trump, de rücksichtsloze Poetin en Erdogan, de Hongaarse leider Orban die de vrijheden van mensen aantast. Tel daarbij op de onzekerheden van de Brexit en de immense opgaven die de klimaatverandering met zich meebrengt en je weet: een sterk solidair Europa is ons ticket naar de toekomst.

Europa is voor mij geen onbekende wereld. Ik bouwde bij de Europese Commissie aan de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid: het CO2 emissiehandelssysteem. Intussen ben ik al jaren onderhandelaar voor Nederland bij de Europese Unie. Op belangrijke onderwerpen als transport, energie en milieu. In 2016, tijdens het Nederlands EU Voorzitterschap, zat ik de Europese luchtvaartonderhandelingen voor. Ook was ik jarenlang voorzitter van de levendige D66-afdeling in Brussel.

Die ervaring komt goed van pas. Wij zullen meer dan ooit moeten knokken om onze open en vrije manier van leven overeind te houden én uit te bouwen. In Europa en in de wereld. Of het nu gaat om onze immateriële verworvenheden zoals vrouwenrechten en homorechten of om onze planeet. Ik wil strijden voor een sterk en een solidair Europa. Met de ervaring van een Europeaan en de frisheid van een nieuwe politicus. Met dezelfde instelling als 25 jaar geleden: de schouders eronder, niet zeuren. Aan de slag. Zodat ook generaties na mij hier op dit continent kunnen zijn wie ze willen zijn en kunnen worden wat ze willen.

Raoul Boucke

Raoul Boucke (Paramaribo, 1975) groeide op in Moengo en Paramaribo, Suriname. Hij verhuisde op 17-jarige leeftijd naar Nederland voor zijn studie Scheikundige Technologie aan de TU Delft, waar hij de duurzame ontwikkeling binnen de chemische industrie onderzocht.

Na zijn afstuderen ging hij aan de slag bij het Ministerie van VROM, waar hij zich bezig hield met maatschappelijke verkenningen voor duurzame ontwikkeling. In 2007 vertrok hij naar de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel om namens Nederland te onderhandelen over klimaat– en milieuwetgeving. Hij werkte onder andere aan duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en de eerste verordening die verplichte CO2 emissienormen voor personenauto’s instelde. In 2011 maakte bij de overstap naar de Europese Commissie om binnen het nieuw opgezette DG Klimaat Actie als adviseur te bouwen aan het CO2 emissiehandelssyteem.

In 2015 keerde hij terug naar de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. Deze keer om de onderhandelingen op luchtvaartterrein voor de zitten tijdens het Nederlands EU Voorzitterschap van 2016.
Raoul was zes jaar lang voorzitter van de levendige afdeling van D66 in België en Luxemburg. Ook treedt hij regelmatig op als congresvoorzitter. Raoul woont samen met zijn man Jurgen in Brussel, maar is zeer regelmatig te vinden in voormalig thuisstad Rotterdam.