https://www.youtube.com/watch?v=UGvNke3dXtU

Knokken voor een schoner Europa

Wij stoten in 2050 geen CO2 meer uit in Europa. In 2030 zitten wij 55% lager.

De vervuiler betaalt: De CO2 prijs moet omhoog. Het aantal sectoren in het systeem moet worden uitgebreid. Wij voeren een Europese CO2 belasting in.

Kolencentrales in de hele EU moeten worden gesloten. Nederland neemt daarin zelf het voortouw.

Europese subsidies worden gekoppeld aan duurzaamheidseisen. Enkel als je duurzaam gaat, kun je op steun rekenen.

Binnen Europa gaan wij minder vliegen en meer treinen. Europa investeert massaal in een hogesnelheidsnetwerk en gaat nationale spoorboekjes beter op elkaar afstemmen. Dit scheelt CO2-emissies.

Wij trekken lessen uit het dieselschandaal en regelen toezicht op milieuregels op Europees niveau. Niet Nederlandse of Duitse toezichthouders zien erop dat regels nageleefd worden, maar een Europese toezichthouder ziet toe op naleving van regels en deelt waar nodig boetes uit.

Europa zet z’n marktmacht in. Bij het sluiten van handelsakkoorden wordt een toetsing gedaan op naleving van het Parijsakkoord. Hoe groter de inzet op Parijs te halen, des te voordeliger de handelsafspraken.

Wij zetten in op een volledig circulaire Europese economie in 2050. Het stimuleren van samenwerking in de industriële sector om afval te gebruiken als grondstof hoort hierbij, net als deeleconomie- en cradle-to-cradle initiatieven.

Single-use- plastics bannen wij zo snel als mogelijk uit. Het wordt maar een keer gebruikt en moet dan verwerkt worden of komt in onze oceanen terecht.
Raoul Bouck D66 evenement